Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde

Umíte se rozhodnout?

Publikováno: 14.5.2019

Markéta Palatin

Redaktorka

Více o autorovi

Netřeba polemizovat nad tím, že každá životní situace nám přinese zkušenost a v mnoha případech i poučení. Ať už jej dle svého duševního naladění hodnotíme pozitivně nebo negativně. Jenže na některých křižovatkách své životní cesty se zasekneme. Je třeba rozhodnutí. A jak dál?

Pustit se břehu nebo šplhat na vrcholky?

V současné době jakoby v naší společnosti probíhala zákopová válka mezi dvěma směry přístupu k životu. Zatímco naladění moderní západní společnosti je spíše o dosahování cílů a prosazení se v konkurenci, východní přístup pracuje více s jemnými technikami vnímání okolností, které se „dějí samy“ a vy jste jejich pozorovateli nikoli tvůrci. Ve zkratce, my na západě zdoláváme vlastní pílí, úsilím a snahou vytyčené cíle. Východní přístup nabádá ke klidnému plutí životem bez zdánlivé snahy jej ovlivnit, neboť to ani není možné. Na první pohled jsou tyto přístupy tedy proti sobě. Je tomu tak?

Nic není černobílé, ani přístup k životu

Obě techniky v sobě nesou mnoho dobrého a zároveň na nás připravily řadu úskalí. Zatímco velká snaha a tlak na výkon i výsledek u nás způsobují tolik známé vyhoření, odevzdání rozhodovacích pravomocí často zavání nedostatečnou zodpovědností za své činy a alibismus v duchu mantry: „Vše je, jak má být.“ Nejvíc je rozdílnost vidět v případě nemoci. Zatímco první skupina zarytě trvá na „opravení těla,“ aby mohli ve své cestě vytyčeným směrem pokračovat, ti druzí zase léčbu (ať už klasickou nebo alternativní) zanedbají („Vždyť dané nemohu ovlivnit.“). Oba extrémy vedou jen k dalším komplikacím.

Učinit rozhodnutí zahrnuje pocit zodpovědnosti

Proces rozhodování je tímto naším nastavením ovlivněn. Spolu s rozhodnutím totiž přichází zodpovědnost za své činy. První skupina má pocit, že může silou ovlivnit vše (často míjí důsledky svých činů), druhá, že nemůže ovlivnit nic (s pocitem, že ani za nic nemůže a nic nemusí). A zde je právě největší nepochopení obou přístupů.

Rozhodnutí musí vycházet z našeho vnitřního přesvědčení nikoli z vlivu, jak by to mělo nebo nemělo být. Rozhodování je přímo navázáno na otázku, jak to potřebuji já právě teď a zároveň uvědomění si, že mé rozhodnutí (v tomto pojetí i váhání či odsunutí rozhodnutí) ovlivní i další situace v mém životě, lidi a vztahy. Je dobré vidět svůj životní cíl a zároveň poslouchat své „srdce“ (intuici, žaludek...), zda unesu krok, který chci učinit nebo neučiním.

Mám nebo nemám?

Zda koupit rohlíky nebo chleba většinou nezpůsobuje nespavost, ale zda dát výpověď nebo opustit partnera už nějaký ten tlak vytvoří. Důležitý moment při rozhodování je otázka, zda se ze situace nesnažím utéct anebo se naopak nesnažím vymyslet způsob, proč něco nezměnit. Vyčerpala jsem skutečně všechny možnosti? Je toto život, který chci žít i další dny, měsíce a roky?

Velkým aha efektem pro mnohé je, že své rozhodnutí není třeba zdůvodňovat. Samozřejmě vždy záleží na konkrétní situaci, avšak vaše vnitřní prostředí se všemi jemnými nitkami spojení je vaše a do slov těžko přenositelné (použitím slov zapojujete mozek a srdce utichá). V rozhodování více než kde jinde můžeme spatřit boj intuice a rozumového zaměření. Přitom právě jejich spolupráce (pocit směřování = intuice, a kroky, jak toho dosáhnout = mozek) by nám tolik proces usnadnili. Hlavním cílem rozhodnutí je totiž učinit krok nějakým směrem. Pohyb. Změna. Teprve pak mohu soudit, zda mé rozhodnutí vede tam, kam skutečně chci směřovat. Pokud ne, mohu udělat krok jiným směrem! A to opakovaně.

Rozhodnutí není tečkou

Je třeba si uvědomit, že rozhodnutí, které učiníte se děje v konkrétním naladění a dané situaci. Pokud se změní okolnosti, nikdo netvrdí, že se vaše směřování nesmí změnit. Naopak. Citlivé naladění na své okolí, při zachování vlastních hranic osobnosti pomáhá žít spokojenějším životem. Právě zde dochází ke zdravému spojení západního a východního přístupu. Jste tvůrcem svého života a přitom si necháváte prostor na překvapení a změnu. Plujete vědomě s proudem.

Štítky článku

 

Nemáte ještě svůj účet?

Zaregistrujte se a získáte u nás zcela zdarma řadu výhod :)