Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde

Strašák jménem drogy. Jak děti skutečně chránit

Publikováno: 29.9.2019
Strašák jménem drogy. Jak děti skutečně chránit

Mgr. Denisa Salvová

Redaktorka

Více o autorovi

Velmi častý je mýtus, že drogová závislost se týká pouze rodin sociálně slabých či neúplných. Problém s drogovou závislostí může potkat každou rodinu. Pravdou ale je, že některé děti mohou být drogami více ohroženy. Příčiny, proč se někteří dospívající ocitnou v bludném kruhu drogové závislosti jsou různé a vydaly by na celou knihu. Existují ale určité faktory, které lze ovlivnit a minimalizovat tím touhu dítěte s drogami experimentovat.

Rodina versus škola

Dítě by mělo být (adekvátně věku) s problematikou drogové závislosti seznámeno. Mnozí rodiče předpokládají, že za prevenci je zodpovědná škola. Škola předpokládá, že prvotní informace dítě získá v rodině. Ačkoliv ve školách probíhá řada preventivních akcí, rozhodující vliv na svého potomka mají rodiče. To, jaký postoj k návykovým látkám má rodina, vnímá dítě již od útlého věku. Pokud je v rodině akceptováno nadměrné užívání alkoholu či jiných návykových látek, dítě v jejich užívání nebude vidět velký problém. Pokud bude naopak dítě konfrontováno s problematikou závislostí jako s problémem, bude tak na něj i nahlížet.

Nám se to stát nemůže

Mnoho rodin žije v mylné představě, že jejich dítě drogy užívat nemůže. Rodiče závislých dospívajících jsou pak šokováni, když zjistí, že právě jejich potomek drogy užívá. Dá se drogové závislosti u dítěte nějak předejít? Lze říci, že existují určité faktory, které vznik a rozvoj závislosti zvyšují. Na nás, rodičích, je tyto rizikové faktory eliminovat.

 Rizikové faktory v rodině

 • Jedním z nejdůležitějších rizikových faktorů je nedostatek času na dítě, nedostatečné zpětná vazba na jeho potřeby, nedostatečná péče a dohled ze strany rodičů a podceňování dítěte. Druhým protipólem, ale stejně rizikovým, jsou extrémní požadavky, přehnaná přísnost, nedostatek citové vazby, absence projevů lásky a přeceňování dítěte.
 • Příliš přísná nebo příliš liberální výchova.
 • Zneužívání návykových látek v rodině.
 • Sexuální zneužívání dítěte.
 • Špatná sociální situace rodiny, zejména extrémní chudoba.
 • Nedostatek sociálních dovedností (neschopnost řešit konflikty, zvládat stresové situace, nedostatek komunikace, problémy v mezilidských vztazích aj.).
 • Psychická onemocnění v rodině (úzkosti, deprese, sebevražedné sklony, aj.)
 • Nedostatek sociálních kontaktů, především když je dítě vychováváno pouze jedním rodičem, osamělost rodiče, nedostatek kontaktů s příbuznými aj.

 Rizikové faktory ze strany vrstevníků a školy

 • Šikana.
 • Špatný prospěch.
 • Negativní atmosféra ve škole, nedostatečná komunikace mezi studenty a pedagogy, nedostatečná komunikace mezi školou a rodiči, nedostatečná nebo žádná primární prevence ve škole, nezájem školy o mimoškolní aktivity studentů, nejasná pravidla ohledně návykových látek ve škole aj.
 • Pozitivní zkušenost blízkých vrstevníků s drogami.
 • Vzdor vůči autoritám, společnosti.
 • Snadná dostupnost drog.

Tipy pro rodiče

 • Pokud vám dítě začne o něčem vyprávět, věnujte mu veškerou pozornost. Odložte mobil a dítěti naslouchejte.
 • Slovně dítě oceňte, že se vám rozhodlo se svými starostmi svěřit. Povzbuzujte a motivujte ho k vyprávění, ale pozor na přílišné rodičovské vyptávání.
 • Pozor na neverbální komunikaci jak vaši, tak dítěte. Žádná dětská otázka není hloupá a pokud dáte dítěti najevo, že takové jeho otázky jsou, příště už se vás na nic nezeptá.
 • Pouhé zákazy bez patřičného vysvětlení příliš nefungují, protože jak všichni víme, zakázané ovoce nejlíp chutná. Dítě musí vědět, proč je lepší drogy neužívat.
 • Informace o drogách, které dítěti předáváte, mějte pravdivé. Nefungují doporučení typu: „Když budeš kouřit trávu, tak umřeš.“ Dítě dobře ví (např. od kamarádů), že to není pravda, protože mnozí marihuanu kouří a jsou stále mezi živými. Informace proto mějte reálné, pokud budete lhát, dítě vám příště už věřit nebude. Chybí-li vám informace, nastudujte si je.
 • Pokud cítíte, že má vaše dítě problém s drogami, obraťte se na odborníka, např. školní psycholog, dětský psycholog, adiktologické zařízení (zařízení poskytující služby drogově závislým a jejich rodinným příslušníkům aj.).

Štítky článku

 

Nemáte ještě svůj účet?

Zaregistrujte se a získáte u nás zcela zdarma řadu výhod :)