Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde

Je vaše dítě připraveno na školu?

Publikováno: 5.3.2019

Kateřina Ligasová

redaktorka

Více o autorovi

Před nástupem do školy se každý rodič zamýšlí nad tím, zda je ten správný čas. Někdy nezáleží pouze na věku, ale také na dovednostech dítěte. Zjistěte, co všechno by vaše dítě mělo před nástupem do školy zvládat.

Samoobslužný provoz

Dítě by mělo být schopné se o sebe v základních činnostech postarat. Vědomě ovládat své tělo a koordinovaně se pohybovat (např. udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, chytne a hodí míčem). Co se týká základních činností, mělo by se umět obléci a svléci. Dokáže se samostatně a čistě najíst. Stejně tak zvládá osobní hygienu (vysmrká se, umyje si ruce, použije toaletní papír a spláchne po sobě). Dokáže posbírat a uklidit předměty a srovnat je na své místo.

Citově vyrovnané

Při nástupu do školy by dítě mělo zvládat své pocity (adekvátně svému věku) a být zvyklé na odloučení od rodičů. To znamená, že nebude po celou dobu vyučování plakat. Dokáže vyjádřit souhlas i nesouhlas a je schopno vyjádřit svůj názor. Uvědomuje si zodpovědnost za své chování a dodržuje domluvená pravidla. Neprosazuje svá přání, ale dokáže je odložit na vhodnější dobu.

Komunikační dovednosti v normě

Dítě již dokáže vyprávět příběh či popsat situaci. Mluví především ve větách. Hlásky vyslovuje dobře bez větších vad. Nedělá mu problémy používat rody, čísla, časy apod. ve správném tvaru. Jeho porozumění je, co se týče často používaných slov v jeho prostředí, výborné. S tím se pojí, že umí pojmenovat věci, jimiž je obklopené a má přiměřenou slovní zásobu. Využívá neverbální komunikace a je schopné respektovat pravidla rozhovoru.

Dobrá motorika

Práce s hračkami i předměty denní potřeby by měla být bez obtíží. Dítě dokáže manipulovat se stavebnicí, bez větších problémů stříhá, kreslí i nalepuje. Při psaní má dobrý úchop tužky a tahy jsou plynulé, nikoliv trhané. V kresbě se čím dál častěji objevují detaily a umí také napodobit základní geometrické obrazce. Nedělá mu problém rozlišit pravou a levou stranu. V této době už by mělo být zřejmé, zda je dítě pravák či levák.

Zrakové a sluchové rozlišování

Bezpečně rozezná velikost, barvy, tvary, materiál, figury i pozadí. Dokáže u nich najít společné i rozdílné znaky, např. vybere všechny předměty stejné barvy. Na obrázku najde rozdíly či doplní detaily. Umí obkreslit určitý typ obrazců dle předlohy. Složí slovo ze slabik a je schopné ho i rozložit a slabiky případně vytleskat. Rozezná měkké a tvrdé i krátké a dlouhé hlásky. Reaguje správně na světelné a akustické signály.

Logické a myšlenkové operace nejsou problém

Rozumí číslovkám a chápe jejich smysl. Dokáže počítat na prstech a uvědomuje si, že číslovky vyjadřují počet. Pochopí jednoduché vztahy a umí vyřešit lehké situace, slovní úlohy či hádanky. Rozlišuje nad, pod, dole, nahoře atd. Těmto pojmům rozumí a má celkově časoprostorovou orientaci.

Dokáže udržet pozornost

Neutíká od jednoho úkolu k druhému, ale dokáže se soustředit až 15 minut. Dítě je ochotné dělat i věci, kterého zrovna nezajímají. Pamatuje si věci, které následně umí převyprávět. Nejsou pro něho problém kratší básničky, písničky či říkadla. Je schopné pracovat samostatně, ochotně a podle pokynů. Zaujmou ho obrázky, loutky či divadelní představení. Je tedy schopné se účastnit kulturních programů.

Dovednosti v sociální rovině

Dítě má při komunikaci základní společenské návyky (poprosí, poděkuje, pozdraví, omluví se). Navazuje nová přátelství a kontakty s dětmi i dospělými. Ve hře se stává partnerem a aktivně vyhledává kamarády pro hru. Neskáče ostatním do řeči, ale jedná ohleduplně. Dokáže se zapojit do práce ve skupině a je přátelské k ostatním vrstevníkům.

Základní orientace ve světě

V prostředí jako je škola a domov se dítě bezpečně orientuje. Stejně tak v jejich nejbližším okolí. Dokáže popsat kde bydlí a kam chodí do školy. Již dokáže vyřídit drobné úkony, např. zaplatit v obchodě, říci si o něco, co potřebuje. Nejsou mu cizí ani domácí práce a starost o zvířata či rostliny. Zná a dodržuje pravidla slušného chování. Zároveň si uvědomuje možná nebezpečí a zbytečně neriskuje.

Může se stát, že vaše dítě při zápisu neumí úplně vše. Nepropadejte však hned panice. Do nástupu do školy se může vše ještě změnit. Některé děti pak potřebují více času, aby vše zvládly, proto na ně netlačte a nechejte je se vyvíjet, jak rychle potřebují. Dopřejte dětem stimulující prostředí a věnujte se jim, co to jde. Pokud si nejste jisti, navštivte psychologa, který vám svůj názor na případný odklad školní docházky potvrdí a nebo vyvrátí.

Štítky článku

 

Nemáte ještě svůj účet?

Zaregistrujte se a získáte u nás zcela zdarma řadu výhod :)